УАДО розпочала Всеукраїнське опитування за методологією TALIS

Українська асоціація дослідників освіти розпочала Всеукраїнське моніторингове опитування директорів та вчителів загальноосвітніх навчальних закладів щодо викладання та навчання. Опитування здійснюється з використанням анкети міжнародного порівняльного дослідження TALIS (Teaching and Learning International Survey – Міжнародне опитування викладання та навчання). Дослідницьку ініціативу УАДО підтримало Міністерство освіти і науки України, про що свідчить Лист Міністерства освіти і науки України «Про проведення моніторингового дослідження» № 1/9-64 від 07.02.2017 .
Дослідження проводиться з 1 лютого до 31 серпня 2017 року. Дослідженням планується охопити 200 директорів та 4000 вчителів усіх регіонів України на основі репрезентативної вибірки.
Дослідження TALIS на міжнародному рівні проводиться під егідою Організації економічного співробітництва та розвитку з 2008 року кожні п’ять років і охоплює щораз більше країн. У останній дослідницькій хвилі 2013 року взяли участь 34 країни.
Метою опитування є дослідження особливостей професійної діяльності вчителів та керівників шкіл. Результати дослідження сприятимуть виробленню рекомендацій, спрямованих на покращення загальної ситуації у сфері освіти.
Серед дослідницьких завдань є:
• виявлення особливостей підготовки та професійного розвитку вчителів;
• з’ясування оцінки якості роботи і системи заохочення вчителів;
• вивчення характеру шкільної культури;
• визначення підходів до шкільного управління та адміністрування;
• з’ясування методів та засобів викладання;
• аналіз цінностей та професійних уявлень вчительської спільноти.
Керівники проекту: проф. Світлана Щудло, проф. Оксана Заболотна, доц. Тетяна Лісова